Huy + Huyen

𝐖𝐞𝐝𝐝𝐢𝐧𝐠𝐂𝐞𝐫𝐞𝐦𝐨𝐧𝐲 – 𝐇𝐮𝐲&𝐇𝐮𝐲𝐞𝐧. 𝐃𝐚𝐥𝐚𝐭, 𝐀𝐩𝐫𝐢𝐥 𝟐𝟒𝐭𝐡 𝟐𝟎𝟐𝟏

. 𝐏𝐡𝐨𝐭𝐨𝐠𝐫𝐚𝐩𝐡𝐞𝐫: Hoang Phuong – Thien Ngo
. 𝐕𝐢𝐝𝐞𝐨: Hoor IMAGE – Wedding Videos & Films
. 𝐂𝐨𝐬𝐭𝐮𝐦𝐞: Dacia Bridal
. 𝐌𝐚𝐤𝐞-𝐮𝐩: Thai Nhu Hieu
.𝐕𝐞𝐧𝐮𝐞: Rung Thong Mo

next one

Long + Thao